ECDIS Ltd och ADVETO tecknar samarbetsavtal

ECDIS Ltd i Storbritannien, som erbjuder ECDIS utbildning, och ADVETO AB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att ECDIS Ltd kommer att utbilda kunder på ADVETOs ECDIS 4000. ECDIS Ltd söker aktivt partnerskap med välrenommerade ECDIS tillverkare som erbjuder typgodkända system.

Malcolm Instone, Operativ chef på ECDIS Ltd säger, “Vi är glada över samarbetet med ADVETO. När kunden har köpt ett ECDIS så vill han inte bara ha ett användarvänligt och kapabelt system utan också känna trygghet i att det används korrekt och säkert. Vi kan erbjuda ADVETOs kunder myndighetsgodkänd ECDIS utbildning och träning nu när IMO har beslutat att göra ECDIS användning ombord obligatoriskt på ett stort antal fartyg”.

“ECDIS Ltd kommer i tillägg till utbildningen också att agera som ADVETOs återförsäljare vilket passar väl in i vår tillväxtstrategi” säger Magnus Karlsson, Marknadschef på ADVETO. ”Med ECDIS Ltd anställdas långa erfarenhet av elektronisk navigering känner vi oss säkra på att kunden får en bra utbildning och att ECDIS Ltd opartiskt hjälper kunderna att finna det för dem mest kostnadseffektiva ECDIS”

ECDIS Ltd

ECDIS Ltd genomför utbildning och rådgivning till användare av Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). De genomför myndighetsgodkänd IMO reglerad utbildning på typgodkända ECDIS. Systemen som används är bärbara och utbildningen kan därför genomföras varhelst kunden önskar så även ombord. Lärarna från ECDIS Ltd har lång erfarenhet av navigering med ECDIS och har utbildat och examinerat mer än
1000 användare. Utbildningen är kontrollerad och godkänd av Kustbevaknings- och Marina myndigheter.

För ytterligare information:
Malcolm Instone
Director of Operations & Standards
ECDIS Ltd
2nd Floor
43 Broomfield Road
Chelmsford
Essex
United Kingdom
CM1 1SY
Tel: +44 203 0868880
Email: instone@ecdis.org.uk
Web: www.ecdis.org.uk

ADVETO

ADVETO Advanced Technology har utvecklat elektroniska navigationssystem sedan mitten på 1980-talet. ADVETOs system används jorden över ombord på arbetsbåtar, bogserbåtar, färjor, oceangående kryssningsfartyg, lotsbåtar, lastfartyg och tankers samt utbildningsfartyg. Systemen uppskattas i allt högre grad ombord på höghastighetsfartyg och i synnerhet hos dem som navigerar i trånga vatten så som i våra Nordiska skärgårdar. Huvuddelen av ADVETO-systemens användare återfinns i
Skandinavien men med en snabbt växande internationell kundkrets. Utöver
Sjöfartsverken i Sverige, Norge och Danmark använder motsvarande organisationer i Polen, Spanien och Argentina ADVETOs system. Dessutom finns ett stort antal användare i ett antal betydelsefulla hamnar jorden runt.

För ytterligare information:
Magnus Karlsson, Marknadschef
ADVETO Advanced Technology AB
Box 8028, SE-163 08 SPÅNGA, SWEDEN
Tel: 08 366905
Mobile: 0705 366908
Fax: 08 361885
E-mail: magnus.karlsson@adveto.se
Web: www.adveto.com